Đắp Bột # Gel tay, chân

Đắp Bột # Gel tay, chân

Đắp Bột # Gel tay, chân

0903 979 083

Đắp Bột # Gel tay, chân

Đắp móng bột là kĩ thuật mà người nghệ sĩ vẽ móng nghệ thuật sử dụng bột để nối dài móng cho khách hàng khi móng của họ không đủ dài để thực hiện được những bộ móng nghệ thuật như ý

Chat với Linh Chi Spa